Hizmetlerimiz

MİMARİ

> Mimari Tasarım
> Mimari İyileştirme ve Restorasyon
> Sürdürülebilir Mimari ve Renovasyon
> Uygulama Çizimleri ve Şartnameleri
> Saha Uygulamaları Kontrolü
> 3 Boyutlu Sunum

MİMARİ

> Programlama
> Mekan Fizibilite ve Kullanım Çalışmaları
> Mimari Tasarım
> Tefriş, sabit donanım ve cihaz seçimleri
> Grafik ve Yönlendirme Seçimleri
> Uygulama Çizimleri ve Şartnameler

PROGRAMLAMA & PLANLAMA

> Şehir Planlama
> Çevre Planlama
> Proje Programı

Reklam